(Almost) Full Volume No Sparge och Parti Gyle-bryggning

Under julledighetens elfte timme (kan man säga så? Ja, det går nog bra) fick jag till slut tillfälle att brygga den inplanerade dubbel-IPA:n. När jag bryggde DIPA vid ett tidigare tillfälle tidigare, under våren i fjol, slogs jag av insikten av hur mycket av maltens förjäsbara socker som går till spillo vid bryggning av starka öl. Inför denna bryggning ville jag inte slösa på samma vis och någonstans i bakhuvudet låg begreppet parti gyle, som jag kom att tänka på. I korthet innebär det att man framställer flera öl från en och samma mäsk.

[Parti gyle-brewing] involve[s] drawing off the first part of the mash and using it to make strong ale or barleywine, then remashing the grain and drawing off the second runnings for a more ordinary, weak, and watery concoction called small beer, the light beer of its day.

MoreBeer! : R. Mosher – Parti-Gyle Brewing

Okej, nu gick jag händelserna lite i förväg och återgår till hur jag normalt sett bygger mina inlägg. En kortare sammanfattning av bryggningen så långt finns listad härunder. Stamvörtstyrkan och därmed effektiviteten landade något lägre än förväntat och slutade på SG 1.080. Jag tror dock inte att effektiviteten var fullt så låg som synes, utan sannolikt några procentenheter högre. Förklaringen till det är volymen, som jag misstänker blev något större än vad beräkningen tar hänsyn till. En del vätska, uppskattningsvis åtminstone 1 liter fanns uppbunden i humlen, i de filter/behållare som jag hade valt använda på grund av den stora mängden humle.

Det är emellertid så att effektiviteten sägs bli lidande och betydligt lägre vid bryggning av ”high gravity-beers”, så kallade stora eller starka öl. Förklaringen till det är att en avsevärt mindre mängd vatten används vid mäskning och lakning än normalt sett. Det rinner helt enkelt tillräckligt med vatten genom maltbädden för att få en lika bra utvinning. Medveten om detta försökte jag verkligen att maximera mängden vatten i mäsken, därav ”no sparge” ovan och köper inte att nyss nämnda resonemang är fullt tillämpbart i mitt fall. Den största anledningen härför är också att jag i princip använde samma ratio mellan malt och vatten som jag normalt sett gör vid mäskningen, med den skillnaden att jag brukar laka ur med drygt 20 liter mot knappa 5 nu. Jag tror dock inte att jag behöver ligga sömnlös över detta, utan enligt vad som sagts ovan och med hänsyn tagen till vätskan humlen band upp landar effektiviteten på närmare 70 %, vilket endast är en procentenhet lägre än vid min senaste bryggning.

Ursprungligen hade jag avsikten att kopiera vattenprofilen från Burton on Trent. Den engelska bryggeristaden som till följd av sitt vattens höga sulfatinnehåll anses vara idealiskt för pale ales. Sulfat verkar som bekant till humlens fördel i det färdiga ölet. Lite fegade jag dock ur och la mig tillslut på en hög, men ändå rimlig nivå. Sulfatnivån i Burton uppgår till närmare 800 ppm(!). Vid detta tillfälle och på grund av sulfatens egenskaper valde jag även att justera lakvattnet, eller egentligen vattnet till sidobatch-ölet, till motsvarande nivå. Vattenprofilen finns bifogad härunder.

Det fanns väl egentligen utrymme till någon liter vatten ytterligare i mäsken. Men här det säkrast att undvika chansningar, treva lätt och ta små steg tills maxnivån är identifierad. I detta fall knappt 11 kg malt och närmare 36 liter vatten.

Parti gyle-bryggning innebär som sagt att två eller flera separata öl görs utifrån samma mäsk. Det är i praktiken en satslakning, eller flera, där vörten går till olika kokkärl. Efter att mäskprocessen var avslutad taljade jag, som brukligt, upp maltpipan långsamt och lät vörten rinna ner i kokkärlet. Nytt för denna gång iklädde jag mig därefter en grytvante, tog tag i den heta behållaren och lyckades få över allt innehåll i mitt gamla mäskkärl. Denna process är sannolikt betydligt mindre komplicerad vid traditionell trekärlsbryggning. I nästa steg lät jag närmare 30 liter varmt vatten rinna ner i detsamma och det var på gränsen till vad mitt 40-liters kärl mäktade med. Faktum är att det inte riktigt gjorde det, utan jag fick förvara några liter tillfälligt i en annan behållare. Efter omröring fick den ”nya” mäsken vilka en 10-15 minuter, i huvudsak för att maltbädden skulle sätta sig något. Någon ytterligare utvinning av socker sker knappast utan det är mest en sköljning eller lakning.

Jag tog sålunda min första ”olakade” vört, den starka i bryggverket och den satslakade, svaga i en mindre gryta. Det finns modeller för att beräkna förväntad vörtstyrka hos både den starkare och svagare vörten. Eftersom jag gjorde det mer av nyfikenhet och hade viss tidsbrist under bryggdagen bortsåg jag dock ifrån det. För den vetgirige hänvisar jag istället tillsvidare till den länkade artikeln ovan.

När vattnet och malten hade gått i mäsktunnan infann sig nästa problem – hur skulle jag få vörten över i grytan? Att kärlet skulle bli fullt till denna grad hade jag inte riktigt tagit med i mina beräkningar och det gjorde tunnan i princip omöjlig att flytta. Lyckligtvis hade jag en gammal hetvätskepump liggandes och kunde pumpa över vörten i grytan via dess egen tappkran.

Min förhoppning var att de två ölen skulle koka närmast parallellt och kunna kylas direkt efter varandra. Så blev emellertid inte fallet och mitt planerade tidsschema klaffade inte alls som önskat. När väl vardagsölet till vänster uppnådde koktemperatur var huvudbatchen i princip färdigkokt och det resulterade i en del extramoment.

På bilden härunder pitchas jästen direkt när vörten tappas från kokkärlet. Temperaturen låg några grader över vad som är optimalt, men jag ansåg att det inte hade så stor betydelse i detta fall. Vardagsölet landade slutligen på OG 1.028 med en beräknad beska på 50 IBU. I efterhand insåg jag att den kan ligga något i överkant då ölet endast kommer att sluta på cirka 3 % ABV såvida jäsprocessen går som beräknat.

Just ja, bilden i inläggets topp är lagern som jag bryggde i början av december. Den blev klar att dricka lagom till julledighetens inledning och tog tyvärr slut innan densamma. Faktum är att det var just vid sista glaset som jag till slut fotograferade den. Den gick åt relativt snabbt, vilket väl får anses som ett bra betyg. Någon regelrätt provning blev det dock inte tillfälle till. Sammantaget ansåg jag att den var god, men det kändes som att något saknades. Inga smakelement i sig, men jag kunde önskat en högre ”krispighet”, i brist på bättre ord, eller en ”renare” smak. Jag kommer att brygga en ny upplaga av samma öl, men ta mig en funderare kring hur jag ska åstadkomma detta. Nedan följer en sammanfattning av det aktuella ölet, Herkules export.

Herkules Export
OG 1.052
FG 1.011
IBU ~24,8
Färg 8 EBC
ABV ~5,4 %

Lager ånyo

Återigen ett något försenat inlägg och ett lite för långt uppehålla sedan sista bryggtillfället. Till slut blev det dock av och en lager av export-typ bryggde jag under novembers sista helg. Aktuell data kort sammanfattad härunder, samt vattenprofilen jag arbetade fram för tillfället.

Dessvärre vet jag inte hur mitt mäsk-pH landade eftersom min pH-mätare förefaller ha gett upp. Troligtvis är elektroden uttjänt till följd av min tidigare misshandel av densamma när jag utförde mätningar i allt för hög temperatur. Mätaren visade ett värde på 6.8 oavsett i vilken vätska som mätningen gjorde. Jag får se till att byta ut elektroden till nästa tillfälle.

Själva bryggningen flöt på väldigt bra och utan några egentliga problem. Effektiviteten blev förvisso något lägre än förväntat, men jag tror att en del av detta kan förklaras av att jag börjar komma till rätta med mina volymmätningar, se nedan. Att effektiviteten är lite lägre gör mig inte särskilt mycket. Det är ett litet pris att betala om den, liksom processen i övrigt, är stabil, vilket jag hoppas att den kommer vara nu. Troligtvis har tidigare utbytesangivelser inte heller varit helt korrekta.

Efter att under ett flertal tillfällen stört mig på volymer och SG-mätningar som inte överensstämmer har jag tillämpat ett lite annat tillvägagångssätt inför denna bryggning och tror mig nu ha kommit till rätta med nämnda problematik. Från att tidigare ha förlitat mig på gamla jäskärls graderingar har jag övergått till manuella höjdmätningar med mätsticka och därefter räknat ut aktuella volymer. SG-mätningar med refraktometer har jag också övergett till förmån för hydrometern. Jag tror mig ha nått en bättre överensstämmelse och i förlängningen en stabilare och mer förutsägbar process.

Nytt vid detta tillfälle var vidare att jag provade att återvinna jästen från min lagerbryggning för några veckor sedan. Det återstår att se hur resultatet blir, men pigg förefaller den åtminstone att vara. Förkulturen svämmade över fullständigt och vörten från denna bryggning, som nu har jäst i drygt en vecka, är redan nere i SG 1.014. Som brukligt är har jag höjt temperaturen till 20°C, i ett antal steg, för att optimera förutsättningarna, snabba på den sista utjäsningen och ge jästen lite bättre möjligheter att städa upp efter sig.

Efter att jag hade överfört så mycket av ölet som var möjligt till fat såg det ut så här i botten på mitt jäskärl. Jag skakade runt det en stund för att få jästkakan flytande och lösa sig i det som återstod av ölet. Därefter hällde jag över alltsammans i en desinficerad glasflaska.

Efter att lösningen hade fått stå och sedimenteras kallt ett tag hade den skiktat sig enligt ovan och det var lätt att separera jästen från ölet. Jag har läst att man därefter, i syfte att säkra högsta kvalitet kan, ”tvätta” jästen med kokt avsvalnat vatten. Tanken är att man därvid ska kunna separera död jäst och andra skräpprodukter från de vitala jästcellerna.

Jag provade detta, men utan framgång. Ifall det hade fungerat skulle man ha kunnat urskilja tre lager efter cirka 10 minuters sedimentering med det kokta avsvalnade vattnet, varav det mittersta skulle ha varit gräddfärgat och innehållit de levande jästcellerna. I mitt fall skiktade det sig inte överhuvudtaget, trots upprepade försök. Möjligt är att andelen döda celler var så liten att den inte gick att urskilja. Jag hällde hur som helst av vattnet och återanvände all jäst, död som levande. Ett tillvägagångssätt som jag tror borde vara fullt gångbart eftersom en del kan återanvända hela jästkakan genom att bara hälla på ny vört över den direkt i jäskärlet med tillfredsställande resultat.

Volymdiskrepans

Vid mina senaste bryggningar har jag skrivit om ett problem som jag nu äntligen börjat ta tag i, se det senaste exemplet här. Problemet avser en ekvation av densitetsmätningar som inte riktigt går jämt ut. En del i detta kan, som sagt, troligtvis förklaras av mätfel eller felaktig mätutrustning. En annan del har, åtminstone enligt min misstanke, att göra med volymer. Jag bestämde mig därför att en gång för alla få ordentlig koll på volymen vätska i alla steg av processen.

Mitt bryggverk har en inbyggd gradering i liter på insidan av kärlets vägg. Fram tills nu har jag av praktiska skäl förlitat mig på denna. Frågan är hur väl den stämmer med verkligheten. Bryggverket är helt cylinderformat så volymberäkningen är förhållandevis enkel och rättfram. Den görs enligt formeln härunder.

πr2 * h

r innebär radie och är detsamma som halva diametern och h är cylinderns höjd. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid enheten, i vilken uträkningen görs. Decimeter är lämpligt eftersom slutprodukten då uttrycks i dm3 (kubikdecimeter) och är detsamma som liter.

Mitt bryggverk ser ut enligt skissen ovan, med de mått som där finns angivna. Här är de dock angivna i millimeter, men omvandlingen är lätt och volymen räknas ut enligt följande.

(π * 1,752) * 5,4
(π * 3,0625) * 5,4
9,6211 * 5,4 = 51,95 dm3
=> ~52 liter

Från botten till bryggverkets övre kant ryms således 52 liter, vilket också överensstämmer med vad tillverkaren har angivit. Det innebär vidare att varje liter vätska mäter 1,038 cm (54 / 52).

Den framräknade volymen ovan är också kontrollerad med vatten. Jag vägde upp 10 liter i min graderade jäshink och mätte därefter höjden i bryggverket. Vatten har en densitet på 997 kg/m³. Det innebär att vatten väger 997 gram per liter och 10 liter väger följaktligen 9 970 gram. I bryggverket mäter detta cirka 10,5 cm, vilket stämmer förhållandevis väl överens med beräkningen ovan.

Observera dock diskrepansen mot jäshinkens gradering som visar närmare 11 liter. En skillnad på cirka 10%. När jag tidigare har trott mig mäta upp 36 liter, vilket brukar vara min standardmängd mäskvatten, så har jag istället endast haft drygt 32 liter.

Åter till problemet som inledde förevarande undersökning, nämligen ekvationen för vörtens densitet före och efter kok. Denna går inte riktigt jämt ut och en hypotes var att det kunde ha med uppmätta volymer att göra. Efter företagna mätoperationer finns det nu en enkel metod för verifiering av dessa. När jag började använda nuvarande utrustning fyllde jag bara bryggverket så mycket jag vågade, beaktat risken för överkok, men utan att notera volymen särskilt. Efterhand började jag ställa högre krav på min process och behövde således veta volymer under olika steg. Jag började uppskatta kokvolymen i enlighet med bryggverkets inbyggda skala och räknade sedermera med denna volym, vilken var 44 liter i recepten.

Från botten av mitt kokkärl mäter 44 liter cirka 45,5 cm (1,038 * 44). Av praktiska skäl är det emellertid enklast att göra en sådan mätning från ovanifrån. Det innebär att tomrummet mellan vört och kittelns kant ska vara ungefär 8,5 cm vid en fyllnadsgrad av 44 liter. Något förvånad blev jag när jag fann att detta överensstämde relativt väl med bryggverkets skala. Det ser faktiskt ut att vara endast ett par liters skillnad, vilket likväl bör ha en betydande effekt.

I samma andra kommer jag förövrigt att upphöra med användningen av min refraktometer. Det är en billigare variant, inköpt för flera år sedan, och trots flera kalibreringar litar jag inte helt på den. Jag kommer därför att övergå till att även göra densitetsmätningarna före kok med hydrometer. Det blir spännande att se, men förhoppningsvis kan mitt problem avseende mätningar vara löst, eller åtminstone en bra bit på vägen, vid nästa bryggtillfälle.


Äntligen lager 2020-10-03

Jag har skjutit på detta bryggtillfälle åtskilliga gånger nu, men förra helgen var det äntligen dags. Den första bryggningen sedan maj i år och sedan vi fick tillökning i familjen. Sist familjen utökades dröjde det emellertid mer än ett år innan jag tog mig tid till återuppta verksamheten. Ett litet steg i rätt riktning således. I samma anda är också förevarande inlägg något försenat. Faktum är att ölet i princip redan är utjäst och nere kring SG 1.012 i skrivande stund. En kortare sammanfattning, direkt utdragen ur mitt recept-kalkylblad, härunder.

Detta öl har jag bryggt vid två tillfällen under våren, dock med mindre justeringar varje gång. Den senaste omgången var jag inte alls särskilt nöjd med, utan där fanns en hel del att önska vad gäller smaken och aromen från humlen. Målsättningen är inte att skapa en humlebomb, utan i detta fallet är jag endast ute efter en antydan. Det lyckades förhållandevis bra vid första bryggningen, men avsikten är att skruva upp humlekaraktären ett litet snäpp. Förhoppningsvis blir resultatet desto mer tillfredsställande denna gång, när jag justerat humlegivorna något och skapat en lite annorlunda vattenprofil.

Processuellt sett blev jag återigen positivt överraskad av hur väl och smärtfritt allt flöt på. Jag har kommit underfund med att min utrustning och att nuvarande process lämpar sig bäst för lagerbryggning och börjar verkligen bli vän med utrustningen nu. Det brukar å andra sidan också vara en signal för mig att det är dags att uppgradera, vilket förövrigt är min målsättning att också göra så fort ekonomin tillåter, förhoppningsvis inom överskådligt framtid. Utrymme för förbättring finns emellertid alltid och visst smolk hamnade i glädjebägaren även i lördags. Ett bekymmer som jag har skrivit om tidigare och som av någon anledning har fallit mellan stolarna, där jag har inte tagit tag i det ordentligt, nämligen en viss oförklarlig diskrepans som råder mellan mätning av boil-SG och OG. Denna gång var mitt boil-SG identiskt med det som sedermera kom att bli OG, vilket naturligtvis inte kan stämma. Häri måste således ett mätfel ligga och mina tankar går osökt till refraktometern, som jag använder för mätning under bryggning. Hydrometern som används till ”kalla” mätningar litar jag mer på.

Underligt är det alltjämt att OG landar så lågt vid detta tillfälle. En del av förklaringen torde gå att finna i att jag faktiskt fick ut en hel del mer vört än förväntat. Detta förklarar också den relativt lilla skillnaden i beska ovan, där vän av ordning kanske skulle ställt sig frågande annars. Detta sammantaget skulle således tala för att bortkok, eller förångning, inte blev så stor som beräknad. Jag tror emellertid inte att det är hela sanningen eftersom jag inte kunde se någon sådan volymskillnad i bryggverket direkt efter kok, utan detta uppenbarade sig för mig först efter att vörten hade förts över i jäskärlet.

Efter att vörten har gått över i jäskärl brukar jag hälla över de sista dravblandade litrarna i en annan hink för att därefter kunna räkna den totala volymen efter kok. Denna gång har jag medvetet valt inte redovisa dessa volymer ovan, då jag hyser en stark misstanke att en eller flera av dem är felaktiga och jag kommer nu närmast att se över hur jag mäter volym före och efter kok. Misstanken om felaktighet är dessutom stark avseende volymen innan kok, där jag av praktiska skäl hittills har förlitat mig på bryggkärlets egna gradering. Av erfarenhet vet jag sedan tidigare att denna inte stämmer till fullo med mätningarna jag gör med hjälp av jäshinkarnas gradering, och någon form av kalibrering torde vara på sin plats. Vid detta tillfälle vägde jag dessutom upp mäskvattnet och fann att en viss diskrepans rådde även mellan detta mått och hinkens dito.

Eftersom stamvörtstyrkan landade så pass mycket lägre än förväntat och när dessutom volymen vört i jäskärlet blev betydligt större än beräknat (38 liter istället för 34) valde jag också att inte späda vörten vid detta tillfälle, vilket jag annars hade avsett.

I takt med att jag blir bättre vän med utrustningen och processen förbättras uppkommer också nya flaskhalsar. Det som påverkar mest i nuläget, och som jag har skrivit om tidigare, är väntan på uppkok. Problemet har tidigare dolts av en långsam lakningsprocess, men nu får jag stå längre och trumma på knäna medan jag inväntar kokpunkten. Jag borde kanske överväga att komplettera utrustningen och dess 3 kW med ett ytterligare värmeelement. Samma problem, fast tvärtom föreligger också när vörten ska kylas. Det tar alldeles för lång tid att kyla närmare 40 liter vört med min kylspiral och jag har nu börjat rikta blicken mot andra lösningar, främst plattvärmeväxlare alternativt motströmskylare.

Ett annat intermezzo uppstod när det tidigare i veckan var dags för torrhumling. Jästemperaturen hade trappats upp under några dagar och låg nu på 20°C för att jäsa ut det sista lite snabbare men också för att ge jästen bättre möjlighet att städa upp efter sig. När jag torrhumlar så tillsätter jag normalt sett humlen under de sista dagarna vid den högre temperaturen och låter den ligga med under kallkrasch fram tills ölet förs över till fat. Nu fanns dessvärre inte avsedd humle hemma. Jag hade missat det helt vid inventering och beställning av ingredienser. Lyckligtvis går det att lösa och jag kan torrhumla i ett senare skede. Stundom har jag torrhumlat i faten istället och så får det bli även denna gång. Det fungerar faktiskt lika bra och skapar bättre förutsättningar för mig att eventuellt återanvända jästkakan till nästa bryggning.

Ibland måste man rannsaka sig själv lite. Det är tydligt att många av fel och problem jag upplever i processen egentligen kan hänföras till slarv och min egen oförmåga att ta tag i saker. Det är faktiskt hög tid för en uppryckning i detta avseende! För tillfället blickar jag dock framåt och ser fram emot att provsmaka ölet ifråga inom ett par veckor.

Station för mottrycksfyllning

Någon bryggning blev det dessvärre inte i helgen som gick heller. Jag ber om ursäkt för att jag håller följarskaran på halster så som jag har gjort sista tiden. Planen och min förhoppning är emellertid att en bryggning blir av kommande helg. Istället bjuder jag nu på ett annat, kraftigt försenat inlägg.

Öl tappar jag bara på flaska i undantagsfall. När jag väl gör det så låter jag kolsyran bildas naturligt med fortsatt jäsning i stängd flaska. Det är emellertid en tidskrävande process och lämnar en del, mer än önskvärt åt slumpen. Särskilt vad gäller kolsyrenivå och förfarandet förutsätter att tillräckligt med jäst finns kvar i suspension samt att denna är vid god vigör. En för lång, eller hård kallkrasch riskerar att förstöra i detta avseende, även om det nog hör till ovanligheterna och risken är förhållandevis liten. Men det är alltså svårt att få ett blankt öl vid flaskjäsning.

Ytterligare en nackdel med öl som har jäst på flaska är bottensatsen, sedimentet av jäst som bildas i flaskans botten. Eftersom anledningen till flasktappning, åtminstone i mitt fall, ofta är att ge bort till eller servera andra är bottensedimentet extra tråkigt. Att behöva varna, instruera och förklara att det finns, varför och hur man ska lagra och hälla upp ölen tar lite tjusningen ur gåvan. Bottensatsen gör förstås också att man drar sig från att avnjuta en öl direkt ur flaskan.

I höstas var det senaste tillfället då jag tappade öl till flaska. Men när det sedermera visade sig att endast hälften av flaskorna hade en tillfredsställande kolsyrehalt fick jag nog och beställde mig en mottrycksfyllare. Att jag valde en mottrycksfyllare istället för den mer användarvänliga BeerGun är att risken för syreinsläpp och därmed oxidation sägs vara mindre. Användarvänligheten går kan förbättras avsevärt med några mindre inköp och enklare åtgärder, vilket jag har gjort nedan.

Min mottrycksfyllare beställde jag ifrån Kina till en totalsumma av knappt 400 kr. Det visade sig ganska snabbt, vid ett första trycktest, att den inte höll tätt någonstans. Allt som gick monterades isär och gängorna tätade jag med tejp. T-kopplingen i fyllarens mitt, där pysventilen sitter var fullständigt felgängad, men ändå hårt ihopskruvad. Med mycket kraft fick jag slutligen isär den, men gänghylsan brast och blev fast däri. Jag lyckades hitta en ny koppling för några kronor hos ett byggvaruhus och bytte till denna.

Från Kina fick jag också tag i lösa kopplingar, av samma typ som sitter på Cornelius-fat. Egentligen var dessa till ett annat projekt, men får sitta på mottrycksfyllaren för ökad flexibilitet tillsvidare. Lyckligtvis var gängan och storleken densamma som de ursprungliga nipplarna, så monteringen var enkel. Tanken är förstås att enkelt koppla om, eller koppla på fat och gas med John Guest-kopplingar.

Det ska sägas att jag har valt en förhållandevis enkel lösning i denna station och är väl inte fullt nöjd. Den är dock billig och konstruktionen är som sagt enkel.

Jag började med en enkel snabbtving för strax under hundralappen. I en av de löstagbara plastlocken fäste jag en liten metallplatta med hål för fyllaren, tänkt att utgöra själva hållaren. Därefter placerade jag tillbaka den och fäste, för säkerhets skull, med lim och lät den ligga under tryck en stund.

Skruvtvingens mothållardel var också löstagbar. Den plockade jag bort, vände på och fäste den ner i gammal bänkskiva som jag hade liggandes i källaren. För ökad stabilitet och ett mer estetiskt intryck gjorde jag en liten ”låda” till denna och satte därefter ihop allt igen. I bakkant av bilden syns även hållaren till gasflaskan.

Gängtejp i massor, men till slut höll den tätt. På bilden ovan syns också min nya T-koppling. Mässing var dessvärre det enda jag fick tag i vid tillfället. Det ser inte så snyggt ut, men den fyller sin funktion och eftersom den aldrig kommer i kontakt med vätskan så spelar det inte så stor roll ifall den inte skulle vara direkt avsedd för livsmedel. Gummiband och bussning sitter där endast för att stabilisera och möjliggöra enhandsmanövrering av vredet.

Jag har använt min flaskningsstation vid tre tillfällen nu och har väl fyllt en närmare 200 flaskor. Måste säga att jag är ganska nöjd för tillfället, om än inte fullt tillfreds med lösningen. Jag arbetar dock vidare med en annan konstruktion där jag strävar efter än mindre handpåläggning och hantering. Nu har jag dessutom koll på hur en mottrycksfyllare är konstruerad och kommer istället kunna bygga en ny från grunden enligt mina egna preferenser och önskemål.

Fortfarande verksam…

När jag kikar över sidans statistik så ser jag att det fortfarande finns en del lojala följare som kikar in emellanåt. Det glädjer mig. Glädjande är också att en del nya följare tillkommer på min Instagram. Till er i synnerhet, men även övriga vill jag be om ursäkt för min frånvaro och brist på aktivitet. Verksamheten är emellertid inte död, utan endast tillfälligt lagd på is.

Jag nämnde det i mitt senaste inlägg och i början av juni utökades familjen med en dotter och jag är numera trebarnsfar. Av naturliga skäl har bryggningen sålunda fått stå tillbaka för andra intressen under en tid. Det är faktiskt så att de flesta övriga intressen trumfas av detta. Bakgrunden till bilden ovan är särskilt talande härvidlag.

Det huvudsakliga syftet med förevarande inlägg är att uppmärksamma läsaren på att MegalodoN Brewing fortfarande lever. Min avsikt är att ganska snart börja plocka upp verksamheten igen och det finns faktiskt en del projekt och bryggningar planerade framöver.

Den översta bilden visar min Jävelberg 1000. En dubbel-IPA, mitt senaste öl, som jag bryggde sent i våras. Nederst är en modern lager som bryggdes några veckor tidigare. Båda med tillfredsställande resultat och jag har för avsikt att brygga dem igen, dock med några smärre justeringar.

Avslutningsvis vill jag återigen uppmana följarskaran om att inte tappa intresset, utan fortsätt kika in här och på Instagram. Det kommer hända saker!

Jävelberg 1000 – DIPA

Nu är det ett tag sedan sist, men i tisdags fick jag äntligen tillfälle att brygga en, sedan länge planerad, Dubbel-IPA. Troligtvis blir det nu en tids uppehåll eftersom det väntas tillökning i familjen inom kort. En del andra bryggrelaterade aktiviteter lär det dock finnas utrymme för och keezern är nu välfylld. Så full att jag dessutom har behövt tömma fat till flaska, invigt min mottrycksfyllare och fyllt en lagringskyl. En kort sammanställning av Jävelberg 1000 nedan.

OG 1.090
Boil-SG 1.075
IBU 94
EBC 10
Förväntad ABV 10,3%

Jag justerade mitt vatten förhållandevis mycket, om än inte lika nära gränsen som sist, för att mäsk-pH:t skulle landa på 5.3. Av någon anledning la det sig dessvärre en tiondel för högt och kom in på 5.4. Det kan förklaras av mätosäkerhet eller ett kalibreringsbehov hos pH-mätaren, men också av att uträkningen enligt tidigare inte är någon exakt vetenskap. 83 ml 1 N-lösning av mjölksyra gick i mina 36 liter mäskvatten med avsikten att justera min Z-RA till -3,2 mekv/l.

Jag upplevde lite svårigheter, som jag också har tampats med under de senaste bryggningarna, med att få till rätt flöde under mäskningen. Rätt så snart fick jag dock till det och lyckades hålla en perfekt nivå från och med inledningen av mäskrasten med beta-amylas.

Eftersom jag mäskade med en så stor mängd malt till en förhållandevis liten volym av vört fanns det mycket socker kvar i maltbädden. För att undvika slöseri lakade jag, eller sköljde ur denna, till framtida förkulturer och experiment. Jag nöjde mig med knappt 10 liter och socker fanns det sannerligen kvar. Vörtstyrkan hos dessa 10 liter låg på dryga 1.050. Några liter till hade kunnat lakas ur och jag kunde till och med ha bryggt en sidosats av normaltstarkt öl.

Mycket humle gick det i denna DIPA. Eftersom det troligtvis var den sista bryggningen på en tid framöver planerade jag att tömma mina förråd så mycket som möjligt, på såväl malt som humle. Det vara längesedan jag använde kottar, och jag har aldrig använt det i sådan mängder tidigare. Pellets är betydligt behändigare! Inte nog med att kottarna är skrymmande och svåra att väga upp, de gör också ett verkligt avtryck i kokkärlet och försvårar processen. Det märktes särskilt när den avkylda vörten skulle tappas över till jäskärlet. Kottarna satte igen fullständigt och flödet var i princip obefintligt. Whirpool och sedimentering var förgäves när jag till slut ändå fick ta till en gammal sil och hälla över vörten för att få ut en tillräcklig mängd.

Denna bryggning har varit planerad sedan en tid tillbaka, men skjutits upp av olika anledningar. Det är nog en tre-fyra veckor sedan jag satte en förkultur, och befarade att jästen i denna skulle vara lite trött. Detta är väl egentligen inget tillvägagångssätt att föredra, men i syfte att öka vitaliteten hos jästen tog jag ut en del av ”extravörten”, kokte upp och kylde denna. Därefter dekanterade jag förkulturen till viss del och matade den med ny färsk vört. Mina farhågor angående jästens vitalitet var emellertid inte befogade och något behov av extra boost fanns sannolikt inte. Redan efter någon timme började ‘kreusen’ bildas i E-kolven och kort därefter svämmade den över av detsamma! Således ändå en ordentligt pigg jäst efter så pass lång tid.

Jag har skrivit om det tidigare, men fortfarande inte riktigt tagit tag i och kommit underfund med vad som orsakar diskrepansen mellan boil-SG och OG. Förhållandet mellan koncentration och evaporering. Vid de senaste bryggningarna har jag träffat förväntad vörtstyrka före kok, mitt i prick, men den slutliga stamvörtstyrkan har alltid landat lägre än förväntat. Förklaringen måste sannolikt ligga i volym före och efter kok, och därmed avdunstningen, som inte verkar överensstämma. Nästa gång måste jag verkligen jag ta reda på orsaken till detta, och jag får troligtvis gå igenom mina anteckningar från tidigare tillfällen under tiden.

Vörtstyrkan kom följaktligen in några enheter lägre än förväntat och landade på 1.085. Det kunde jag inte nöja mig med, utan jag ville upp i förväntade 1.090. Lyckligtvis finns enkla metoder även när OG ska justeras uppåt. Utgångspunkten är alltjämt förhållandet nedan, åtminstone till viss del.

Det finns olika vägar att gå för att åstadkomma en högre vörtstyrka efter kok, men gemensamt är att någon form av extraktgivare måste tillsättas. Allt som kan ge socker till extraktet är att anse som extraktgivare. Jag valde att tillsätta strösocker, dels för att det finns lättillgängligt i de flesta hem och för att det har en del positiva och önskvärda egenskaper i sammanhanget.

Strösocker används dels för att komma upp i vörtstyrka (alkoholstyrka) men också för att åstadkomma ett torrare öl, med lägre FG. Förklaringen till torrheten ligger i att strösocker är fullt ut jäsbart av i princip alla jästsorter så att allt socker som tillsätts kommer ätas upp av jästen och bli alkohol. Man får alltså inte ett torrare öl än om inte strösockret hade använts, men det blir torrare än om man hade använt sig av enbart kornmalt för att nå samma vörtstyrka. Av denna anledningen brukar jag använda mig av strösocker framförallt när jag brygger öl av IPA-typ, vilken jag föredrar hyfsat torr. Rekommenderad användning är upp till 10 % av den totala maltnotan.

Chinook – Single Hop Ale 2019-12-17

Extraktbidraget varierar hos olika extraktgivare. Hos vanligt strösocker är värdet 386. Vad siffran anger är hur många Öchslegrader 1 kg av extraktet ger i 1 liter vätska. Det innebär att om 1 kg strösocker löses i 1 liter vatten blir styrkan hos denna vätska SG 1.386. För exempelvis torkat maltextrakt (DME) är motsvarande siffror 375 och 1.375. En tillsats bidrag i vört, uttryckt i Öchslegrader, uppskattas enligt följande.

(Mängd extraktgivare (kg) x Extraktbidrag (°Ö)) / Mängd vört (l)

När extraktgivare tillsätts en nedkyld vört efter kok bör den på något sätt steriliseras eller desinficeras innan. Enklast är förstås att härvid lösa tillsatsen i vatten som får koka under några minuter. Här måste emellertid vattnets bidrag, i form av spädning, tas i beaktande och vi är tillbaks i ekvationen ovan.

I mitt fall kunde jag utvinna 21 liter vört med SG 1.085. För att undvika alltför hög grad av spädning, framförallt med hänsyn till beskan och IBU-nivån, valde jag att lösa mitt strösocker i 0,5 liter vatten. Enligt ekvationen ovan bör en tillsats av 0,5 liter vatten resultera i en SG på 1.083.

(Befintlig volym x Befintlig SG) / Slutlig volym = Slutlig SG
(21 x 85) / 21,5 = 83 => 1.083

I förhållande till mitt mål med SG på 1.090 föreligger således en differens om 7 grader Öchsle. Givet dessa förutsättningar kan formeln för extraktbidrag enkelt kastas om för att ge svar på hur mycket av en given extraktgivare som behöver tillsättas den bestämda mängden vört för att nå målnivån.

(Önskvärd SG-ökning x Volym) / Extraktbidrag
(7 x 21,5) / 386 = 0,38989 => 390 g

I förevarande fall fordras följaktligen 390 gram strösocker löst i 0,5 liter vatten för att nå nivån 1.090.

Slutlig SG och därmed OG landade till syvende och sist på 1.090. Det är en härligt tillfredsställande känsla när något kan förutses och uppskattas på förhand och när dessa uppskattningar sedermera förverkligas.

Inaktivitet och en DIPA på gång

Det är ett tag sedan något blev skrivet här, och det ber jag om ursäkt för. Sidan är inte död, men jag har haft en liten period av inaktivitet där annat har kommit emellan. Jag känner därför att en liten, om än relativt innehållslös, uppdatering är påkallad.

Aldrig har man väl så lite tid över som när man är ledig. Trots en tids permittering har jag inte fått till någon bryggning på sistone. Nu planeras emellertid en bryggning inom det snaraste och efter ha bryggt lager de senaste 3-4 gångerna står nu en Imperial IPA eller DIPA i receptet, spännande! Jag hoppas att denna bryggning blir av till helgen, så håll utkik här efter en uppdatering. På återseende!

Modern lager 2020-04-16

Igår fick jag tillfälle att brygga en lager igen. En modern sådan var tanken och denna gång konsulterade jag faktiskt typdefinitionen innan receptet skrevs. Resultatet så långt är sammanfattat härunder.

Angående typriktigheten, så faller nog ölet dessvärre ändå utanför definitionen för modern ljus lager, åtminstone som det ser ut i nuläget. Något har hänt i min process, jag är osäker på vad, men mitt utbyte har legat betydligt högre än vanligt de senaste bryggningarna. Vid detta tillfälle nådde jag en ny toppnivå på 87%. Det kan hänga samman med den lilla mängd risskal som jag har använt i mäsken. Såvida jästen jäser ut som förväntat kommer således ölet landa på en för hög ABV, jämfört med typdefinitionen, till följd av det höga utbytet. Det är egentligen ett ganska angenämt problem.

I det stora hela flöt allting på väldigt bra och det känns som att äntligen börjar få kontroll över processen. Eller det gör jag uppenbarligen inte om man ser till utbytes-raketen ovan, men jag har åtminstone inga större störningar i processen utan bara några mindre frågetecken som nog kan behöva rätas ut.

Huvudnumret vid detta tillfälle var vattnet och den hypotes avseende beräkning av mäskens pH-värde som jag har skrivit om i tidigare inlägg. Efter att vattnet hade behandlats såg min justerade vattenprofil ut enligt följande.

Mitt vattens totala alkalinitet är det omräknade värdet sedan tidigare där hänsyn har tagits till pH hos såväl vattnet som målet för mäsken. Jag avvek från det som jag hade sagt i slutet av mitt förra inlägg något och saltade vattnet ytterligare eftersom jag bedömde att ett sådant utrymme fanns. Hur beräkningen av tillsatta salters bidrag går till har jag skrivit om innan, men för att landa på värdena ovan tillsatte jag 7 g kalciumsulfat, 9 g kalciumklorid och 10 g magnesiumsulfat. Betydligt högre mängder än vad jag normalt sett använder. Sulfat- och kloridnivåerna landar följaktligen ganska högt, i överkant av vad som rekommenderas, varför en viss risk för en ”mineral-aktig” smak sägs föreligga. Det återstår att se, men jag misstänker, och hoppas, att det knappast kommer att märkas. Förhållandet ligger dock till sulfatens fördel eftersom det är en modern lager där humlen ska få spela en större roll.

Enligt vad som har sagts tidigare uppskattas mäskens pH genom en beräkning av maltens och vattnets alkalinitet/aciditet vid en viss pH-nivå. För att träffa aktuellt mål ska summan därvid landa på 0. I mitt fall råder här viss osäkerhet eftersom jag inte har verkliga värden för den malt jag använder, utan får uppskatta med hjälp av andra motsvarigheter. Maltens totala bidrag, pilsnermaltens alkalinitet(+) och aciditeten(-) från karamellmalten, blir härvid +140 mekv. Om mäskens pH-värde ska landa på 5.3 måste detta neutraliseras av vattnet som således behöver bidra med en aciditet av -140 mekv. Med 36 liter mäskvatten innebär det en rest-alkalinitet på ~-3,9 mekv/l (140/36). Efter att jag hade behandlat mitt vatten ovan låg det på -0,9 mekv/l och var fortfarande för alkaliskt i förhållande till målet. Lyckligtvis stod en enkel åtgärd till buds, nämligen 1 N-lösning som jag hade tillrett av mjölksyra. 1 ml/liter av denna sänker som bekant alkaliniteten med 1 mekv/l, vilket innebar att jag behövde tillsätta 3 ml/l av denna, eller totalt 108 ml till mina 36 l vatten. Så gjorde jag och mitt vattens ny rest-alkalitet landade på -3,9 mekv/l och det totala bidraget blev -140 mekv. Malten och vattnet balanserar ut varandra och slutsumman blir 0.

Ekvationen löste sig följaktligen, men hur gick det?

pH 5.3 en stund in i försockringsrasten, spot on!

Snyggt krossad malt återigen, men vikten därav kan inte överskattas.

Funktion fick gå före form när humlen vägdes upp i dessa snygga engångskoppar av plast.

Jag har äntligen fått ordentlig kontroll på sedimenteringen efter kok och tappar numera alltid klar och fin vört ner i hinken. En fröjd för ögat, men hänger sannolikt även samman med mäskprocessen som också har gått som smort de senaste gångerna.

Kontrollera mäskens pH-värde

Inledning

Det sägs att ett korrekt pH-värde i mäsken är viktigare för ölets slutresultat än vattnets mineralsammansättning i sig, och så som jag snuddade vid i mitt senaste inlägg tillkom vissa utmaningar vad gäller mäsk-pH vid min senaste lagerbryggning. Eller egentligen tydliggjordes viss redan befintlig problematik. Jag har inte kunnat förutsäga var mitt mäsk-pH ska landa, utan använt Palmers kalkylblad och mer eller mindre ställt min tilltro till detta när jag har justerat vattnet efter rekommenderad profil. För att sänka min rest-alkanitet (RA) ytterligare, enär det rekommenderade mineralinnehållet av framförallt kalcium var förhållandevis lågt vid min senaste bryggning, tillsatte jag även 6 ml mjölksyra. Mitt RA landade i det lägre spannet av den rekommenderade skalan, men jag hade likväl ingen aning om var mitt mäsk-pH skulle visa sig vara. Lyckligtvis fungerade det, men det var ändå en chansning. Chansningar vill jag som sagt undvika och jag ställde mig frågan ifall det är möjligt att förutsägbart justera sitt mäsk-pH med hjälp av mjölksyra.

Ölbryggning brukar jämföras med matlagning och det finns självfallet vissa likheter. Jämförelsen haltar emellertid i avseendet tid och tidsaspekt. Vid matlagning kan avsmakning ske under tiden och inverkan av kryddor och annat kan bedömas omedelbart. Det är svårare vid ölbryggning, som därvid behöver jäsa och eventuellt lagras under vilket fördröjer bedömningen med åtminstone 1-2 veckor. Det tar också ungefär en arbetsdag att bara brygga en omgång, i motsats till en köttgryta som kan vara klar på ett par timmar. Detta är den huvudsakliga anledning till att jag vill undvika chansningar i min bryggeriverksamhet.

Medan jag skrev detta inlägg upptäckte jag att det skenade iväg och blev väldigt långt. Därför har jag även delat upp och publicerat det i tre separata, mer överskådliga delar.
Del I – Alkalinitet och rest-alkalinitet
Del II – Beräkna mäsk-pH
Del III – Vattenjustering mot önskat pH-värde

Med den tidigare nämnda frågan som utgångspunkt fanns en hel del att reda ut. Jag föreställde mig att hitta en enkel formel där en viss rest-alkalinitet resulterade i ett visst pH-värde och min insats kunde begränsats till en uträkning och en enkel test av giltigheten. Frågan var dock betydligt mer komplex och det kändes som att pandoras ask hade öppnats. Av denna anledning har jag haft vissa svårigheter med att disponera inlägget och avgöra i vilken ände man ska börja, men hoppas att jag har lyckats väva ihop det, att den är någorlunda logisk och den röda tråden går att följa utan allt för stor ansträngning. Av praktiska skäl har jag valt att strunta i källhänvisningar i den löpande texten, det är ingen uppsats jag skriver, men för den intresserade så är informationen huvudsakligen hämtad från J. Palmer, How To Brew, kap. 21 och J. Palmer & C. Kaminski, Water, kap. 4-5. Sekundärkällor har jag, i ärlighetens namn, inte heller kontrollerat särskilt.

Alkalinitet och rest-alkalinitet

Av stor betydelse i det följande är begreppet alkalinitet. Alkalinitet är ett mått på vattnets buffertkapacitet, dess förmåga att stå att stå emot syra. Det anges i mängden syra som krävs för att vattnet ska landa på pH 4.3. I Sverige angivet som vätekarbonat eller bikarbonat (mg HCO3 / liter), medan det i USA och amerikansk litteratur istället anges som kalciumkarbonat (CaCO3). Oavsett hur det anges är innebörden densamma och en omvandling är lätt. Alkaliniteten anger hur många milliekvivalenter syra per liter (mekv/l), eller antalet millimol laddningar, som behövs för att nå pH 4.3. För omvandling behöver molmassan hos den aktuella jonen, eller egentligen jonens ekvivalentvikt vara känd, vätekarbonat har en vikt på 61,016 g/mol och kalciumkarbonat en på 50.

En ny term lanserades av Kolbach under 1950-talet, nämligen Residual alkanity, RA eller rest-alkalinitet. RA står i tydligare relation till mäskens pH och är den kvarvarande alkaliniteten sedan vattnets kalcium och magnesium har reagerat med maltens fosfatjoner och därigenom neutraliserat viss del av vattnets ursprungliga alkalintet. För att neutralisera en ekvivalent alkalinitet krävs 3,5 ekvivalenter kalcium eller 7 av magnesium. Formeln för RA nedan.

RA mekv/l = Total alkalinitet mekv/l – ((Ca mekv/l / 3,5)+(Mg mekv/l / 7))

Eftersom innehållet anges i mg/l eller ppm i vattenrapporten behöver värdena räknas om. Det görs genom att värdet divideras med ekvivalentvikten. Denna är 20 för kalcium och 12,1 för magnesium. Inför denna undersökning begärde jag ut en ny vattenrapport med färska siffror nedan.

Vattenrapport 2020-03-10
Alkalinitet 100 mg HCO3/l => 100/61= 1,639 mekv/l
Kalcium 30 mg/l => 30/20= 1,5 mekv/l
Magnesium 1,5 mg/l => 1,5/12,1= 0,12 mekv/ l
pH 8.3

Det ger mig ett RA-värde, vid obehandlat vatten, av 1,19 mekv/l, 73 mg HCO3/l eller 60 mg CaCO3/l. Klart så långt är följaktligen att vattnets påverkan av mäskens pH-värde är dess alkalinitet, kalcium- och magnesiuminnehåll, samt dess eget pH-värde i viss utsträckning.

I grafen nedan visualiseras hur stor påverkan på mäskens pH en mekv/l RA har enligt Kolbachs undersökningar. Mycket information saknas emellertid och det går inte att förutsäga något kring var en mäsk, med en viss maltnota kommer att landa. Vad som visas är endast hur pH-värdet kan justeras, från maltens bas-pH. Bas-pH:t nås genom mäskning med destillerat vatten, vilket sällan eller aldrig görs utanför laboratoriemiljö. I experimentet har 5 l vatten använts per kg malt och vörten låg på SG 1.048.

Mäsk-pH

En brist i sambandet mellan vattnets RA och mäsk-pH är som sagt att uträkningen inte tar hänsyn till alla faktorer som kan komma att ha en påverkan på slutresultatet. Mäskvetenskap är som bekant en kombination av vatten- och maltvetenskap. Det är egen-pH och buffertkapacitet hos de båda som är styrande för mäskens pH-värde. Maltens egen-pH, dess alkalinitet respektive aciditet, står i viss relation till färgen av densamma. Även om sambandet är skenbart, och det egentligen är mältningsprocessen som styr, så är tumregeln att desto mörkare malt desto mer aciditet och lägre egen-pH har den.

Det finns en formel enligt vilken ölets ideala färg kan kalkyleras, egentligen uppskattas, baserat på vattnet som används.
Optimal färg i SRM är lika med 7 * RA (mekv/l) + 5,2. Omvandling till EBC gör därvid med faktorn 1,97.
Tydligt är att ekvationen haltar en del, särskilt vid ett negativt RA, eventuellt ersätts det i sådant fall med värdet 0.

BYO: Understanding Residual Alkalinity & pH

Mäskens pH kommer att landa på den punkt där alkalinitet och aciditet hos malt och vatten möts och tar ut varandra. Buffertkapaciteten påverkas bland annat av mängder, det vill säga ration mellan malt och vatten, men också maltens krossning. Maltens buffertkapacitet ökar exempelvis av en tjockare mäsk eller en finare krossning. Se skillnaden mellan olika koncentrationer nedan, från 2 liter vatten per kilo malt till 5. Enligt Palmers tester kan 0.1 pH justeras enligt formeln 200/Rv, där Rv är antal liter vatten per kilo malt och resultat nås i enheten RA ppm CaCO3. Även här saknas således en del faktorer för fullständighet.

Beräkning av mäsk-pH

Mäskens pH-värde kommer som sagt att landa där alkalinitet och aciditet möts, där positiva och negativa laddningar balanseras. En brist kring det ursprungliga resonemanget om RA ovan är det inte tar hänsyn till vattnets verkliga pH och mäskens målvärde. Detta har nämligen påverkan på laddningar och buffertförmåga. Alkalinitet, enligt den ursprungliga definitionen ovan, är ett mått på buffertkapacitet men riktar sig alltså mot pH 4.3 och det är inte där man vill ha sin mäsk. För att kunna förutsäga var mäsk-pH:t ska landa måste målet vara känt. Uträkning sker enligt formeln nedan, där hänsyn tas till såväl buffertkapacitet, maltens egen-pH och förhållande mellan malt och vatten.

Z kommer ifrån tyskans ”ziel” som betyder mål och uträkningen är densamma som för RA ovan, fast med skillnaden att Z-alkalinitet används istället för vattnets ursprungliga alkalinitet. Uträkning sker enligt nedan och mitt fall har jag valt ett målvärde på pH 5.2 för mäsken.

Antalet millimolekyler av karbonater i vattnet (Ct) räknas ut enligt följande.

Delta-C ovan är lika med skillnaden i laddning mellan pH 4.3 och vattnets ursprungsvärde. Information om aktuell laddning har jag hämtat ifrån en graf på s. 96 i boken Water, men det går troligtvis att få fram detta via andra källor också. Vid pH 8.3, som är värdet på mitt kranvatten, är laddningen -0,99 och vid 4.3 är denna -0,01. Varför delta C i mitt fall är lika med +0,98 ((-0,01) – (-0,99)). Ett positivt tal eftersom det representerar alkalinitet. Ct är därför lika med vattnets alkalinitet, 1,639 dividerat med differensen i laddning 0,98 som blir 1,672 mmol/l.

Delta Cz ovan utgörs av skillnaden i laddning mellan mål-pH och vattnets ursprungliga laddning. Vid pH 5.2 är laddningen -0,06 och följaktligen blir delta Cz 0,93 mekv/mmol i mitt fall ((-0,06) – (-0,99)). Mitt vattens nya alkalinitet, vid målet 5.2 mäsk-pH, blir således 1,672 * 0,93 = 1,555 mekv/l och ett Z RA på ~1,11 mekv/l enligt nedan.

1,555 – ( ((30/20)/3,5) + ((1,5/12,1)/7) )

Så långt förhållandevis okomplicerat, värre är det avseende maltens bidrag. Maltens alkalinitet respektive aciditet erhålles enligt följande formel. Ett positivt värde innebär alkalinitet och ett negativt aciditet.

Där pH-End är detsamma som målvärdet för mäsken och pH-DI är maltens värde i destillerat eller avjoniserat vatten (de-ionoized). Buffertkapaciteten erhålles genom titrering. En teknik där en lösning tillreds i destillerat i vatten, därefter tillsätts ett visst mått av syra eller bas (mekv/l) och ett nytt pH-värde antecknas. Detta upprepas till en analyskurva kan skapas. Därefter deriveras kurvan som en funktion av pH-värdet och buffertkapaciteten vid varje pH-värde går att utläsa. Här faller mitt experiment eftersom jag inte har några värden buffertkapaciteten hos den malt jag använder. Tills jag har tagit reda på denna, fått tag på destillerat vatten och titrerat min malt, eller mäsk blir den återstående framställningen i viss mån en uppskattning. Den data som jag har tillgå är baserad på Weyermanns pilsnermalt och Briess Caramel 80 L. Vid pH 5.2 har pilsnermalten en alkalininitet på 20 mekv/kg, vid 5.3 15, vid 5.4 10 och vid 5.5 5 mekv/kg. Karamellmalten är sur och bidraget är negativt vid de aktuella nivåerna. Vid 5.2 är aciditeten -35 mekv/kg, vid 5.3 -40, vid 5.4 -45 och slutligen -55 mekv/kg vid pH 5.5.

Test av formelns giltighet

Vid min senaste lagerbryggning landade mitt pH på 5.5. I receptet stod 10 kg pilsnermalt och 260 gram karamellmalt till 36 l mäskvatten. Den justerade vattenprofilen låg på 67 ppm CaCO3, 120 ppm kalcium och ~2 ppm magnesium. Adderat till vattnet var dessutom 1 ml 80% mjölksyra.

Enligt formeln ovan förändras delta Cz till 0,87 mekv/mmol eftersom laddningen vid 5.5 är -0,12. Det ger en ny Z alkalintet på 1,13 mekv/l ((67/50)*0,87) och med hänsyn tagen till kalcium och magnesium en Z RA på -0,6 mekv/l. Multiplicerat med mängden vatten, 36 l, ger detta ett vattenbidrag om -21,6 enligt formeln ovan.

Pilsnermalten har en alkalinitet på 5 mekv/kg vid pH 5.5 och receptet innehöll 10 kg, vilket gör pilsnermaltens bidrag till 50. Karamellmalten är även här sur i detta avseende och har ett bidrag om -55 mekv/kg vid det aktuella pH-värdet och minskar således maltbidraget med -14,3 (-55*0,26). Det leder till följande.

-21,6 (vatten) + +50 (pilsnermalt) + -14,3 (karamellmalt) = ~14

I min mening ser det faktiskt ganska lovande ut. Enligt formeln skulle jag ha landat på 0, men det finns en del felkällor som har en viss betydelse. Min pH-mätare visar för det första endast hela tiondelar och mätresultat kunde lika gärna ha varit 5.54. Dessutom, och viktigast, så har jag inte riktiga värden för maltens buffertkapacitet och därmed dess alkalinitet/aciditet än. Slutligen finns det en tioprocentig felmarginal i min vattenrapport för aktuella värden.

pH 5.2

Valet av föll på pH 5.2 just eftersom det ligger lägst i skalan av de rekommenderade nivåerna för ljusa öl, som jag i huvudsak brygger. Dessutom är det mest optimalt för utbyte och förjäsbarhet. Jag var intresserad av att se vad som krävdes och ifall det överhuvudtaget var möjligt att gå till en sådan ”extrem”. Dessutom ligger fortfarande värdet 5.2 kvar och i bakhuvudet sedan början av min hembryggarkarriär då jag använde en slags bufferlösning som sades få mäsken att landa på pH 5.2 oavsett utgångsläge.

Formeln äger således viss giltighet varför det lämpar sig att återgå till det ursprungliga fallet med ett målvärde om pH 5.2, mitt vatten och normala maltnota. I detta läge har mitt vatten en Z RA på 1,11 mekv/l. Med utgångspunkt i det verkliga exemplet ovan för en ordinär lager ligger jag vanligtvis på ungefär 2,5% karamellmalt och 97,5% pilsnermalt, med en ratio på 3,6 l / kg. 10 kg pilsnermalt ger, vid pH 5.2, ett bidrag av 200 (20 mekv/kg * 10 kg) och 250 gram karamellmalt reducerar bidraget med blygsamma -8,75 (0,25 * -35 mekv/kg). Maltbidraget totalt sett således ~190, och 36 liter vatten också ett positivt bidrag med ~40. Sammantaget överskrids målet följaktligen med 230 och en mäsk enligt vad som sagts bör följaktligen vida överskriva pH 5.2. Intressant vore förstås att veta med hur mycket, och var den istället skulle landa. Är det möjligt kasta om formeln och dra analogier till resonemanget som har förts av Kolbach och Palmer i inläggets början angående pH-sänkning?

Enligt palmer kan man som sagt sänka mäskens pH med 0.1 genom att minska RA enligt 200/Rv, uttryck i ppm CaCO3. I mitt fall skulle det motsvaras av 55,56 ppm CaCO3 och det blir detsamma som en minskning av RA med ~1,1 mekv/l per 0,1 pH. För att landa på pH 5.2 hade mitt vattens Z RA behövt vara -5,3 mekv/l enligt formeln bakvänt, det vill säga genom att maltens bidrag divideras med vattenvolymen. Det är differens på 6,4 mekv/l (1,11- -5,3) och 6,4/1,1 är lika med 5,7 som får multipliceras igen med 0,1 (pH-ändringen per mekv). Det blir 57 hundradelar, ungefär 0.6 och innebär att mitt pH i så fall skulle landa på 5.8 med ett helt obehandlat vatten.

Jag tillredde en minimäsk i skala 1:100, med 97,5 g pilsnermalt, 2,5 g karamellmalt och 3,6 dl vatten för finna svar på frågeställningen ovan. Härvid passade jag också på att tillsätta syra enligt nedan i syfte att ta reda på vid vilket RA mäsken landar på respektive pH-värde.

Bortsett från nummer ett ovan så tillsatte jag 3,6 ml 0,1 N-lösning av mjölksyra (nedan), lät den lösas under några minuter innan varje ny mätning. Även om testen de facto verkar stämma hyfsat bra drog jag en del lärdomar av detta experiment, framförallt hänförliga till min metod. För det första gick pH-mätarens termometer endast till 60 grader och det var denna jag hade tänkt förlita mig på vid mätningarna. Självklart borde jag ha tagit reda på det i förhand. Inledningsvis mätte jag i kastrullen, där temperaturen låg på cirka 65 grader men övergick därefter till att ta ut ett mindre prov för mätning i ett glas. Jag förde sedan tillbaka provet. Metodfelet är tydligast vid den tredje mätningen, där ett temperaturfall ägde rum som dock inte registrerades till fullo vid pH-mätningen. Dessutom uppstod svårigheter i precisionsavseende vid nedskalning i så hög grad. Det kändes som att jag brast lite i precisionen vid uppmätning av malt och vatten. Än tydligare är det i testet nedan. Sammantaget är emellertid trenden ganska tydlig och överensstämmer någorlunda med hypotesen ovan, kanske i än högre grad om man bortser från bristerna i metoden.

Justera vattnet

Ifall min mäsk ska kunna landa på pH 5.2, eller överhuvudtaget på en rimlig nivå, givet maltnota och öltyp enligt ovan behöver justeringar i vattnets sammansättning följaktligen göras. Z RA måste minskas med 6,4 mekv/l enligt tidigare uträkningar. Detta kan göras genom att förändra vattnets sammansättning i form av saltbehandling, men en sänkning kan också åstadkommas genom att syra tillsätts i vattnet eller mäsken. Ett alternativ som endast sänker vattnets RA utan att påverka vattnet i övrigt.

Syra och normalitetslösning

Tillsättning av syra, eller för den delen bas, ändrar som sagt vattnets buffertkapacitet utan någon övrig påverkan. Oklart är emellertid i vilken utsträckning och ifall man, liksom jag, vill undvika chansningar finns en bra metod att tillgå. Man kan blanda ihop en normalitetslösning (”1 N Solution”) av den aktuella substansen, där en liter av denna är motsvarar 1 ekvivalent. Det innebär vidare att 1 ml av lösningen är detsamma som 1 mekv/l. En sådan lösning är förhållandevis lätt att tillreda och görs enligt följande. I mitt exempel använder jag mjölksyra med 80% koncentration, vilket är den styrka som vanligen säljs i Sverige.

80 är en viktprocent, i vilken syror alltid anges. För att tillreda lösningen behöver molmassan, vikten för den aktuella syran var känd. Mjölksyra (C3H4O(OH)2) har därvid en molmassa på 90,078 g/mol och densiteten ligger på 1,21 g/cm³. Inledningsvis beräknas hur mycket en liter lösning (100%) väger, och det görs genom att densiteten multipliceras med 1000. En liter ren mjölksyra väger således 1210 g. I nästa steg multipliceras denna vikt med aktuell viktprocent och hur mycket löst syra som finns i en liter blir känt: 0,8 * 1210 = 968 g per liter 80-procentig mjölksyra. Därefter avgörs lösningens molaritet (”molarity”) genom att lösningsvikten (968 g) divideras med molmassan (90,078) och en molaritet på 10,746 nås, vilket också är lösningens normalitetsvärde (10,746 N). I det sista steget avgörs hur många milliliter av en sådan lösning som behövs för att istället skapa en 1 N lösning. Det görs enkelt genom att en liter, i milliliter, divideras med lösningens normalitetsvärde. Följaktligen behövs 1000 / 10,746 = ~93 ml mjölksyra av aktuellt koncentration för att skapa 1 liter normalitetslösning.

Använd erforderlig skyddsutrustning vid hantering av starka syror och tänk på att alltid tillsätta syra i vatten och inte tvärtom, ”Do what you oughta, add acids to water (watah)”. Börja därför med att mäta eller väga upp 907 ml (1000-97) vatten och tillsätt därefter syran däri. 907 ml vatten väger cirka 905 g, eftersom densiteten hos vatten i rumstemperatur 998 kg/m³. Hela förfarandet dokumenterat i bilder nedan.

1 ml av normalitetslösning ovan minskar som sagt alkaliniteten med 1 mekv/l utan att påverka vattnets egenskaper i övrigt. En del syror, exempelvis mjölksyra som här är aktuellt, kan dock bidra med smak i högre koncentrationer. Upp till 400 ppm, dvs 400 mg/l, ska emellertid inte ha någon sådan inverkan. 1 mekv/l mjölksyra, 1 ml av normalitetslösningen ökar innehållet med 89 ppm, vilket således innebär att max ~4,5 ml/l (400/89) av lösningen bör användas och alkaliniteten max sänkas med 4,5 mekv/l denna väg.

Till min minimäsk ovan tog jag ut en liten del av normalitetslösningen, 10 ml närmare bestämt som jag löste i 90 ml vatten. Det gör att förhållandet milliliter-deciliter kan användas istället för liter enligt tidigare.

Saltbehandling

Utan att påverka vattnets alkalinitet, men med en sänkning av RA och därmed pH-värde kan vattnets sammansättning också justeras med hjälp av salter. Härigenom skapas en helt ny vattenprofil och det finns vissa rekommenderade nivåer man bör försöka rätta sig någorlunda efter. Vad som blir problematiskt är att de salter som finns att tillgå i regel påverkar fler än den parameter man primärt önskar justera.

Jag justerar alltid nedåt, och i min arsenal har jag kalciumsulfat (CaSO4 x 2 H2O), magnesiumsulfat (MgSO4 x 7 H2O) och kalciumklorid (CaCl2). Magnesium och kalcium har som sagt en direkt effekt på vattnets RA och därmed mäskens pH-värde, medan sulfat och klorid påverkas indirekt. En påverkan som dock måste tas i beaktande och ser ut som följer.

Eftersom påverkan anges i 1 g / l får denna divideras med mängden vatten som används, i förevarande fall 36 l. 1 g gram kalciumsulfat ökar följaktligen mitt vattens kalciumnivå med ~6,5 ppm och sulfat med ~15,5 ppm. Generellt rekommenderade nivåer finns listade härunder, men de varierar emellertid något med öltypen.

Kalcium 50-150 ppm
Magnesium 0-40 ppm
Klorid 50-150 ppm
Sulfat 50-150 ppm och 150-400 ppm för IPA:or och humledominerade öl.

Dessutom behöver förhållandet mellan sulfat och klorid tas i beaktande, då denna påverkar förhållandet mellan maltighet och humle i det färdiga ölet. Där sulfaten verkar till humlens fördel och kloriden till maltens. Den rekommenderade nivån är 5:1 – 0,5:1, men därvid upp till 9:1 för IPA:s.

För en sänkning av pH och RA är tillsättning av kalcium att föredra i första hand eftersom förhållandet till RA endast var 3,5:1 här i jämförelse med magnesiumets 7:1. Mitt ursprungliga vatten innehåller 30 ppm kalcium och det finns utrymme att gå upp till 150 ppm. För att komma dit krävs 18,5 g kalciumsulfat eller 15,9 g kalciumklorid till mina 36 l vatten, se nedan för bidragets uträkning.

(Maxnivå – befintlig nivå) / ((Bidrag i ppm g/l)/Volym vatten)
(150-30) / (232,8/36) (Kalciumsulfat)

Härvid tillkommer emellertid bieffekter i form av sulfat eller kloridtillägg som behöver tas i beaktande. Tillsättningen av 18,5 g kalciumsulfat ökar vattnets sulfatinnehåll med 286,6 ppm och 15,9 kalciumklorid får nivån av klorid att öka med 213 ppm enligt uträkningen härunder.

(Saltvikt * Bidrag i ppm g/l) / Volym vatten
(18,5 * 557,7) / 36 (Sulfataddition)

Det skulle således bli allt för höga nivåer till en vanlig lager och lämpligare är kanske att kasta om siffrorna så att maxnivån för sulfat respektive klorid får bli styrande istället.

((Maxnivå ppm – Befintlig nivå ppm) * Volym vatten) / Bidrag i ppm g/l
(150-16 * 36) / 557,7 (Kalciumsulfat)

Uträkningen leder till att max 7,4 g kalciumsulfat eller 9,1 g kalciumklorid kan tillsättas. Om 9,1 g kalciumklorid tillsätts ökar således kloridnivån till 150 ppm och kalcium till 90 ppm. Förhållandet sulfat-klorid går emellertid ner till 0,1:1, vilket är allt för lågt. Lyckligtvis kan det rättas till genom att magnesiumsulfat tillsätts, vilket dessutom resulterar i en ytterligare sänkning av vattnets RA. Om vi siktar på att nå 150 ppm sulfat, vilket är den rekommenderade maxnivån för normala, balanserade öl, landar ration på 1:1, vilket skulle vara fullt acceptabelt. Enligt uträkningen ovan nås 150 ppm sulfat när 12,4 g magnesiumsulfat tillsätts och därvid ökar även magnesiumnivån till 35,5 ppm.

När salterna har ovan tillsats ser min vattenprofil ut enligt följande:
Kalcium 90 ppm
Magnesium 35,5 ppm
Sulfat 150 ppm
Klorid 150 ppm
Alkalinitet 100 mg HCO3 / liter eller 82 ppm CaCO3
Det ger mig ett nytt Z RA (vid pH 5.2) på -0,15 mekv/l (1,555 – (((90/20)/3,5) + ((35,5/12,1)/7))).

Maximal justering av vattnet

För att nå pH 5.2 behöver mitt vattens Z RA som sagt sänkas till -5,3 mekv/l och genom att tillsätta kalciumklorid och magnesiumsulfat landar nivån nu på -0,15 mekv/l. I detta läge kan jag tillsätta maximalt 4,5 ml mjölksyrelösning per liter innan smaken slår igenom och når därvid ett värde om -4,65 mekv/l och kommer således ändå inte att nå pH 5.2. Alternativen som återstår är att byta ut malten till en med högre aciditet, exempelvis syramalt, öka andelen karamellmalt eller använda mera vatten. Jag skulle också kunna börja använda ett annat vatten, eller ett såkallat RO-vatten. Att förändra maltsammansättningen är jag emellertid inte intresserad av i nuläget och att öka mängden vatten har jag inte plats till, varför jag får nöja mig med högre pH-värde. Lämpligare är istället 5.3 pH, vilket också är fullt acceptabelt och trots allt ligger nära det ursprungliga målet och i det önskvärda spannet.

Vid pH 5.3 är min Z alkalinitet 1,52 mekv/l eftersom delta C har minskat till 0,91. Efter mitt vatten har behandlats med kalciumklorid och magnesiumsulfat enligt ovan landar mitt Z RA på -3,38 mekv/l. Maltens bidrag har också förändrats med pH:t och ligger nu på 140 (150-10). 140 dividerat med volymen mäskvatten ger ett värde på 3,9 och innebär att vattnets alkalinitet behöver ligga på -3,9 istället. En differens på ~0,5 från mitt behandlade vattens profil. Det kan å andra sidan åtgärdas genom att 0,5 ml/l eller total 18 ml mjölksyrelösningen tillsätts och såvida uppgiften om maltens alkalinitet/aciditet är riktig bör mäsken landa på pH 5.3.

Rättelse: En miss i föregående styckes uträkning gav ett felaktigt resultat av Z RA, som istället skulle ha landat på -0,18 mekv/l efter att salterna hade tillsatts vattnet. Det innebär numera en differens om 3,7 mekv/l till mål-pH och fordrar således 3,7 ml 1 N-lösning per liter, eller totalt ~133 ml till 36 liter mäskvatten. Det innebär vidare att exeperimentet härunder kanske inte var fullt så misslyckat som jag misstänkte, åtminstone inte i det avseendet.

Jag tillredde en minimäsk i skala 1:100 även i detta fall för testa hypotesen. Problem med nedskalningen och precisionsbristen var än tydligare än ovan och några slutsatser kan knappast dras. Jag valde att behandla 1 liter vatten, som jag sedermera endast använde 360 ml utav. Härvid dividerade jag salttillsatserna ovan med 36 och trodde mig tillsätta 0,25 g kalciumklorid, 0,35 g magnesiumsulfat och 0,5 ml 1N-lösning. Vid nästa bryggtillfälle kommer jag istället att testa i full skala. pH-värdet landade på 5.5 vid 30 grader, vilket motsvarar 5.6 i rumstemperatur.